Писатели от Враца и Ботевград с участие във фестивала „Слънцето на Тодорка“

Членовете на Конфедерация на българските писатели – клон Враца и ПК „Арфа“, както и Поетичен клуб „Стамен Панчев“ Ботевград посетиха фестивала: „Слънцето на Тодорка“ край с. Оходен. След като се насладииха на красивите изложения от Задругата на майсторите – Враца, имаха възможността лично да се докоснат до някои от занаятите. Да влязат в тъкачния стан, да измайсторят глинени съдове. Голяма бе атракцията с “ войните“ от миналото, по хвърляне на копие, борба и др. игри. Демонстрацията на игрите бе от представителна група Ямбол. Във фестивала взеха участие представители от много градове на страната. Творческите групи четоха свои произведения.