ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

  ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение „Конфедерация на българските писатели” – Бургас, на основание чл.11  ,ал.1 от Устава на Конфедерация на българските писатели и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

На 04.02.2023 в 14.00 часа в Бургас, в Експозиционен център „Флора” в Приморски парк  –  Бургас – зала №1, при следния дневен ред:

1.Избор на председател на Управителния съвет на сдружението

  1. Избор на членове на Управителния съвет на сдружението
  2. Връчване на награди и почетни звания

4.Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Уважаеми колеги!

Скъпи приятели!

Във връзка с горното съобщение напомняме, че наближава  04.02.2023 – деня,в който Конфедерацията на българските писатели ще връчи годишните си награди. Все още има време онези от вас, които не са изпратили издадените през миналата година книги. да го направят най-късно до.25.01 2023 на адрес prescenter_kbp@abv.bg в електронен вид под формата на прикачен файл. Награди ще се връчват само на присъстващи автори. Време  е за радостна равносметка.Очакваме книгите ви!

Конфедерация на българските писатели

 

 

 

За да изтеглите поканата,кликнете върху следния линк:

Покана за Общо събрание 2023