Представиха алманах по повод годишнина на Горубсо

 

Алманах , посветен на 70 години ГОРУБСО, бе представен на традиционна среща на бивши работници в началото на октомври 2022 г. Сред основните организатори и автори на събитието се открояват членовете на Конфедерация на българските писатели – клон Мадан ,председателстван от Милена Белова.