Продай своята книга

ЗА АВТОРИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРОДАДАТ  КНИГИТЕ СИ

1.Авторите на книги изпращат на администратора на сайта всички изискуеми данни за стоката( снимка на корицата, цена, анотация, електронен адрес, пощенски адрес за кореспонденция, трите имена , телефон за връзка и др.).
2. В срок от една седмица след регистрацията  те изпращат  по 1 брой от книгата на адрес Бургас – 8000, ул.“Иларион Макариополски“ 10, ИК „Божич“, Пепа Николова Божкова
2. Авторите на книги декларират, че имат готовност при заявен интерес от страна на купувач да изпратят  изискуемите  допълнителни количества  от книгата.
3. Транспортните разходи за изпращане на книгите до Бургас за са сметка на продавача.

 

*Име, презиме и фамилия:

*Рожденна дата:

*Вашия E-mail:

*Tелефон за контакти:

*Пощенски код:

*Област:

*Община:

*Град:

*Ул., кв., ж/к, №, бл.:

*Заглавие на книгата:

*Издателство:

*Година на издаване:

*Цена:

Прикачи антонация за книга:

Прикачи корица: