Публикация за награда на Станислав Марашки във в-к „Долина“