Публикация на Павлина Петкова за сатирика Иван Коларов

В-к „Втора младост“ даде трибуна на откровенията на Павлина Петкова,председател на Конфедерация на българските писатели – клон Бяла,за покойния писател-дисидент Иван Коларов. С педантичността на  архивар и добросъвестността на колега по перо Петкова очертава основните елементи от неговата творческа и човешка биография.

 

https://konfederaciabgpisateli.com/wp-admin/post.php?post=2986&action=edit