Публикация на Цветана Игнатова за силистренското участие в „Думите“

FACEBOOK

Алманах „Думите” – с ярко силистренско участие

Брой първи на Алманах „Думите” е издание на ИК „Конфедерация на българските писатели. Съставител и рецензент е Станислав Марашки – творец, преводач, председател на Конфедерацията на българските писатели. Главен редактор – Маргарита Павлова. В редколегията са включени творци от различни жанрове.
12 силистренци са представени в първото издание на Алманаха – едно своеобразно пътуване във Вселената на думите.
В предговора Станислав Марашки посочва, че в „Думите” са включени не само творби от литературните жанрове, но и преводи, журналистика и краеведски изследвания.
Богат по обхват, интересен като съдържание, любопитен като структура, алманахът „Думите” ни среща с много автори от България.
Да си припомним Йовков: „Думата е страшно нещо, в нея са затворени изразните средства на всички изкуства: бои, линии, форми, звукове, движения – всичко, стига да можеш да боравиш с тия нейни богатства”.
Ярко е силистренското представителство в алманаха.
В раздела „Похвално слово за разказа” е представена Димитрина Христова с „Мечтата” и Иван Колев – с „Очите на леля Станка”. Разделът „Лирични отблясъци” ни среща с Кина Маринова– стихотворението „Петък вечер”; Мариана Стоянова – „Пред прага на новото утре” и „Аз и Росинант”; Пеньо Пенев – с творбите си „Майстори” и „Акварел”; Пламен Николов – „Да се гмурнеш в есента”.
Михаил Гавазов е представен в „Архивите говорят” с „Възрожденският Алфатар и делото на Апостола”.
В „Приказката – този по-красив свят” се срещаме с Дими Борисова и нейната „Приказка за чинара”.
В „Критика и есеистика” можем да прочетем за „Седемте смъртни гряха и честта” от Ванушка Димитрова и за „Добрите очи на една светица” и „Милост за живите” от Цветана Игнатова.
Афоризмите на Велико Огнев и „Мисли”-те на Енчо Панайотов са включени в раздел: „Хуморът не е от вчера”.
Алманахът е богато илюстриран от художниците Розалия Лефеджийска, Емилия Николова, Латинка Минкова и Димитър Атанасов.
Предпечатната подготовка е от Георги Чучумишев, а печатът – „БГ – Принт” ЕООД. Извършена е огромна и прецизна съставителска дейност за подредбата и издаването на Алманаха, който представя палитра от жанрове и автори.

На добър час на Алманах „Думите” и светъл път до сърцата на читателите!