Публикувай произведение

Моля, да изтеглите,попълните и прикачите декларацията за авторски права ,след което да я приложите съм материалите за публикация!Материалите могат да се изпратят на адрес konfederacia_bg.pisateli@abv.bg като прикачени файлове във формат doc.за текстовете и формат JPEG за снимките. Снимката трябва да бъде в портретен формат.

 

 

Декларация за авторски права-2