Рецензия за книга на Мариана Стоянова в „Литературен свят“

 

„СИЛА ПОД МАСКАТА НА СЛАБОСТ ИЛИ ВТОРОТО ИМЕ НА ЛЮБОВТА“ се нарича рецензията на Станислав Марашки,посветена на най-новата книга на Мариана Стоянова „Под ангелско крило“. В статията, поместена в сайта „Литературен ксвят“, се казва:“Познавам авторката от времето, когато препоръчах за рецензиране нейна книга на доц. Снижана Чернюк, член на Конфедерацията на българските писатели от Украйна.Още тогава аз и доц. Чернюк забелязахме онези характеристики, които намират още по-ярко отражение в стихосбирката „Ангелско крило”.Затова със сигурност мога да твърдя, че тенденцията за поетичен подтик към читателско себепознание е траен компонент от поетиката на ваятелката на образи от крайдунавския град.
Темите за смъртта и любовта в книгата на Мариана Стоянова „Ангелско крило” съществуват в единство, те са като двете страни на една монета. На пръв поглед като че ли бие на очи първата тема, която изплува от полумрака на цикъла „Три години без теб,” където тя е основната поетико-емоционална тоналност.. “

–––

Виж    https://literaturensviat.com/?p=178542