Светослав Костадинов Велков

Светослав Костадинов Велков е роден на 01.07.1969г. в гр. Враца. Завършил е средното си образование в гимназия ,,Христо Ботев“ в същия град.Продължава образованието си в гр.София в Института по машиностроене и електротехника към Техническия университет, където се дипломира със специалност „специалист“ по Електрически централи, мрежи и системи“. Там съдбата го среща с неговата съпруга Магдалена,от Елин Пелин, където живее и до днес.я.Понастоящем е военнослужещ .Велков пише  пише стихове още от ученическите си години.Негови стихове са публикувани в различни сборници и антологии. Асоцииран член на Конфедерацията на българските писатели.