Сергей Борисов – приятел на КБП

Сергей Борисов  е работил  в Институт по корабна хидродинамика, в Патентното ведомство на РБ, във варненската община, в радио Варна и като професионален музикант. По професия е инженер-патентовед и музикант-преводач. Автор е на сатиричните книги „Колтура българска“ и „Новият месия“.