СИЛИСТРА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

 

Литературно сдружение „Реката и приятели“ от Силистра се присъедини към Конфедерацията на българските писатели. Знаменателното събитие се състоя на 25 юли 2016 г. в  офиса на сдружението в дунавския град . След като председателят на дружеството Мариана Стоянова обобщи желанието на колегите си  да членуват в КБП,  думата беше дадена на председателя на Конфедерацията на българските писатели Станислав Марашки. В свойствения си възторжено-аналитичен стил Марашки  запозна присъстващите с основните принципи  от устава на организацията. Няма друга такава литературна организация в България, която да  дава такава свобода на управителите на клонове, подчерта Марашки, разяснявайки възможността на председателите на филиали да приемат асоциирани членове. Във връзка с това бяха дадени примери от практиката на други клонове в страната, в които успешно се прилага управленският модел, заложен в устава, като конкретните идеи и препоръки не попречиха на събранието да придобие и  сантиментален характер с изповедта на Марашки, който  разказа за своя добружджански период в с.Окорш,община Дулово през далечната 1999 година.Срещата приключи с обявяване  на номинациите на Мариана Стоянова за член на Творческия съвет на Конфедерацията и на Велико Огнев за регионален координатор на област Силистра.

 

Н А СНИМКАТА:/от ляво надясно/ Велико Огнев, Мариана Стоянова, Станислав Марашки , Иван Колев и членове на ЛС”Реката и приятели” в Силистра в момент от учредителното събрание на клон на КБП.

 

Снимки:

Зоя Проданова

 

 

Видеоинформация: