Славчо НИКОЛОВ – приятел на КБП

Славчо Николов е роден през 1945 г. в с. Маково, Поповска община. Работил е във в. “Народна младеж”. Член е на Съюза на Българските Писатели. Живее и работи в град Шумен. Бил е творчески секретар на литературното дружество в града. През 1990 година основава издателство “Славчо Николов и сие”, дало живот на повече от хиляда заглавия. Автор е на поетичните книги “Молитви за вечер, молитви за сутрин”, “Преповторени грехове”, “Вечеря с грешника”, „Сбогом на тайни и птици“ и др. Редактор е на книгата на поета Генко Изворски „Подвижни пясъци“, представена през август 2016 година от Веселин Касчиев, член на КбП, в град Шумен.
Славчо Николов е издател на дебютната книга с лирика „Мигове отронват се в дланта ми“ на поетесата Жени Славска, член на КбП.