Станислав Марашки

Кликнете върху  избрано   изображение,за  да  прочетете  литературно-критическа  стат         

 

 

 

 

 

Vesel Pachwork
Литературна критика от Станислав Марашки за „Весел пачуърк“ на Димитър Атанасов

 

Matematicheska poema-korica
Литературна критика от Станислав Марашки за „Математическа поема“ на Румен Денев

 
kartinka_mareshkio