Стани член на КБП

Кликнете по-долу, за да изтеглите заявлението за членство, което можете да изпратите на адрес:

konfederacia_bg.pisateli@abv.bg

Заявление за членство

Друг начин на кандидатстване : посредством контактната форма.

*Име, презиме и фамилия:

*Рожденна дата:

*Вашия E-mail:

*Tелефон за контакти:

*Пощенски код:

*Област:

*Община:

*Град:

*Ул., кв., ж/к, №, бл.:

Прикачи снимка:

Прикачи творческа биография:

Прикачи творби от автора:

Автор съм на (Книги, преводи, публикации и др.):