СТАТИЯ НА СТАНИСЛАВ МАРАШКИ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ХУМОР И САТИРА

 

Статията  на Станислав Марашки „Българският хумор осмива социалните проблеми”, поместена в бр.11 от 2018 г. на в-к „Лечител”, разглежда взаимовръзката между характеровите нагласи и избора на професия или хоби, като се обръща специално внимание на  съотношението хумористично творчество-характер на твореца. Тръгвайки от обобщението  на световните образци в това отношение, Марашки приземява изследването си до съвременните български хумор и сатира, привеждайки за илюстрация поредица от примери и конкретни житейски случки.  Пълният вид на статията,  поместена със съкращения поради обема си, може да се прочете в рубриката „Публицистика и есеистика”  в сайта на КБП.

Станислав Марашки