Стихове от Янко Стефов в „Словото днес“

В бр.26 от 13 септември 2018 г на в-к „Словото днес“ бяха поместени три стихотворения от Янко Стефов ; „Бузлуджа“, „Кръст“ и „Елегия“.

 

Информация на Сара Асенова