Стоян ЧЕРНИКОВ – приятел на КБП

Стоян Черников е българсик художник-карикатурист, чиято будна творческа личност го тласка да сменя различни поприща. Понастоящем завежда отдел „Култура“  към община Кубрат и като такъв съдейства пряко за учредяване на клона на Конфедерацията на българските писатели в Кубрат.