Татьяна Риндина

Кликнете върху избрано изображение, за да прочетете превод от преводачката!

Вече без теб - корицаЦарствотоБял снягКорица на Човек като стъклоТеодор - корицаДа си поговорим за странностите на любовта - корицалула