Творци от Бяла в алманаха „Съвременна българска литература“