Творци от цяла България се обедениха в конфедерация

Конфедерацията на българските писатели е факт от 9 април т.г. В конферентна зала „Компас” на хотел „България” в Бургас 70  поети, писатели,

белетристи,краеведи,журналисти и литературни преводачи от цяла България казаха „да” на предложението за учредяване,  внесено от инициатора Станислав Марашки, след което беше утвърден и Уставът на Сдружението. .
Учредителното събрание единодушно гласува доверие на Станислав Марашки да председателства Сдружението , като преди това мнозина пожелаха да изразят отношението си към талантливия сатирик, който освен творческа личност е и с доказани качества на организатор, мениджър  и инициатор на творчески прояви.
За членове на Управителния съвет бяха предпочетени  хора като Христо Красин от Ардино, Мануела Сименова от Русе, Иван Колев от Силистра, Невена Андонова от София, Яница Станчева от Казанлък, Нина Алексеева от гр.Томск,Русия , д-р Любомир Пировски от Стара Загора,  Данаил Недялков от Ямбол, както и от бургазлиите Татяна Никова, Ивелина Ангелова, Велина Георгиева , д-р Емилия Николова ,   д-р Цонка Иванова и Венета Ташева.
Най-голям беше броят на учредителите от Бургас, между които бяха    Татяна Никова, Георги Николов, Стоян Георгиев, Никола Божков, Пенка Божкова, Цонка Иванова, Ивелина Георгиева, Златка Станчева, Иван Колев, Иванка Станкова, Иван Михайлов, Цонка Иванова, Дона Митева , Нина Алексеева и др.

Спецаилно внимание  беще обърнато на представителите от Враца.”Ролята на врачани в днешния форум беше не просто решаваща, но и най-вълнуващата от всички:”, подчерта Станислав Марашки, след което добави, че ще  се застъпи лично пред новоизбрания Управителен съвет Валентина Панова да стане регионален координатор на Конфедерацията  за област Враца.

Основната цел, която си поставят учредителите,  е организацията да подпомага изявата на литературните дейци в издаване на произведенията им и популяризиране на тяхното творчество. Конфедерацията  ще организира и координира срещи на професионални писатели и премиери на книги, ще посредничи за рецензиране на отделни произведения, ще организира пиар на културни събития, ще предоставя информация за литературни конкурси и европейски програми в областта на културата