ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“

Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината oрганизира трето издание на Националния литературен конкурс „Дървото на живота“, който е част от програмата на тържествата, посветени на празника на общината – 8 ноември и нейния покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в гр.Сливен и прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, където се намира бащиния  й дом.   Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя. Националният конкурс „Станка Пенчева” се провежда  на всеки две години и се финансира от бюджета на Община Стралджа, дарители и други източници и се оповестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа.
  Конкурсът е явен и се провежда в следните направления поезия – стихотворение /до три броя/ проза – кратък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни страници/, придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на кандидата.Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.Материалите за участие се приемат с препоръчана кореспонденция от  20 септември до 20 октомври 2016г. на адрес:

гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12, Община Стралджа / за Национален конкурс „Станка Пенчева” /
Конкурсните произведения се оценяват от 5-членно жури, утвърдено от Кмета на Общината, включващо литературни критици, поети, писатели и представител на организаторите.

НАГРАДИ
За поезия се присъждат следните награди:

Първа награда – грамота и парична награда

Втора награда – грамота и парична награда

Трета награда – грамота и парична награда


За проза се присъждат следните награди:

Първа награда – грамота и парична награда

Втора награда – грамота и парична награда

Трета награда – грамота и парична награда


Специална награда на Кмета на Общината.

 На 1 ноември от 11,00 ч. в Клуба на пенсионера гр.Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за откриването и връчването на наградите.Националният конкурс  „Станка Пенчева” завършва с литературно четене на наградените творци.

За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:

8600 гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12, Община Стралджа / за Национален конкурс „Станка Пенчева” / тел. 04761/64-67, e-mail: straldjainf@yahoo.com

konkurs-SPStanka Pen`ewa snimka