Участие на членовете на Конфедерация на българските писатели – Бяла в сборник „Вярност – 2018“

Участие на членовете на Конфедерация на българските писатели – Бяла в сборник „Вярност – 2018“ – издание на Литературен клуб „Никола Вапцаров“ – при Военен клуб гр, В. Търново, посветен на 140 години от Освобождението на България.