Христина Василева – приятел на КБП

Христина Василева от Велико Търново е на 23 години. Нейната любов към книгите се заражда още в детството и така литературата неусетно става нейн добър приятел. Така е и до днес. ”Книгите са мое призвание – споделя Христина. – Още в гимназията знаех, че искам да се занимавам с книгоиздаване. В наши дни, когато дигиталното почти напълно превзема ежедневието ни, е важно да обръщаме внимание и на книгите и да открадваме понякога от свидното си време, за да прелистим няколко страници или просто да вдишаме от аромата им.” С Конфедерацията на българските писатели я свързва стажът й в тази организация и от тогава тя счита, че е приятел на КБП.

 

 

Христина Василева под дърво