Христина Христова Дръндийска-Кофарджиева

Скромността не е добродетел, с която могат да се похвалят писателите и поетите, но за себе си Христина Христова скромно казва: “Родена съм в гр.Оряхово в семейство на служители.Средното си образование завърших в родния си град ,а висшето в Институпа по Хранителни технологии –гр.Пловдив.Работя като инж.технолог.“

Христова пише стихова отдавна и преди  няколко години се запознава с КБП- клон Враца.Участва със свои творби в алманаха „Под лъчите на слънцето“ , а също и във  в-к „Искри“- с.Искрец.

Има и хобита: пръстова живопис, нейрографика и е учител по Рейки. Асоцииран член на Конфедерация на българскити писатели.

Творби от Христина Христова

Христина Христова Дръндийска-Кофарджиева – Конфедерация на българските писатели (konfederaciabgpisateli.com)