Христо КРАСИН

КАТО В ИЗТОЧНА ПРИКАЗКА

Интервю на Руди СЛИВНЕВ

 

ВЪПРОС:-Господин Красин, вие сте популярен с романите и повестите които пишете и издавате! Правите и собствени исторически изследвания и анализи. Какво представлява единайсетата ви книга „Свещеният коран, сълзи и възторг”!

ОТГОВОР:- За да ви отговоря на този въпрос, трябва да ви преразказвам цялата книга! По-добре седнете и си я прочетете… Но все пак накратко, мога да кажа, че книгата е научно популярен анализ върху Корана, поднесен на достъпен език! Смятам, че ще е интересна за широк кръг читатели-и мюсюлмани и християни…

ВЪПРОС:- Но защо вниманието ви се спря точно върху това религиозно писание!

ОТГОВОР-Различните религии, особено най-разпространените, са били винаги обект на вниманието ми. В това число и източните, по-малко популярни вярвания. Но по-съществената причина според мен е, че поколенията които се родихме и израснахме в годините след 1944 година, бяхме възпитавани общо взето в дух на атеизъм, тоест безбожие! При мен специално, точно това безбожие разпалваше любопитството ми да разбера, какво има от другата страна на атеизма…

ВЪПРОС- А има ли нещо вълнуващо в самия атеизъм!

ВЪПРОС-Атеизмът е пълно отрицание на всички възможни религии! Отрича се съществуването на Създател, твърди се, че всичко около нас е изцяло материално! Не съществува дух, не съществува идея, не съществува идеал… Проводник на тази позиция е големият немски философ Фоербах. А Хегел, също голям немски мислител, застъпва тъкмо обратната позиция! Така в голямата наука, майката на всички науки, Философия се оформят две основни течения, „идеализъм” на Хегел и неговите последователи и „материализъм” на Фоербах… Атеизмът е производно на материализма!

ВЪПРОС:- Да се върнем към Корана… Какво представлява религията ислям!

ОТГОВОР:-Ето, на този въпрос съм се постарал да отговоря, но кратко и синтезирано в моята книга! В този смисъл, смятам че моят анализ има и голямо познавателно значение! За това съм убеден, че тя ще е интересна не само на последователите на тази религия, но и на друговерци, на всеки любознателен читател!

Ислямът е сравнително млада религия! Възниква към края на 6 век като имате предвид, че Пророкът Мохаммед се появява на бял свят през 571 година  след раждането на Христос в Мека. За теоретична и фактологична база при създаването на ислямската книжнина, са взети легендите от Християнство, главно от Стария завет на Библията както и от еврейската религия! Това е и причината западно европейските теолози от Средните векове да смятат, че Ислямът е християнска секта. Особеното при това вероизповедание е, че и други по времето на Мохаммед и след него, са се обявявали за Пророци, правени са различни тълкувания на вече възникнали коранични текстове! Така се създават множество течения и секти вътре в самият Ислям, които се противопоставят една на друга! Противоборствуват, а и до днес воюват помежду си в Арабския свят…

ВЪПРОС:- Това ли е причината за войните днес в държавите от Арабския полуостров!

ОТГОВОР:- До 2 000 г. /началото на това хилядолетие/, възникналите държавни образувания и режими в Арабия и Африка съумяваха да подържат относително религиозно спокойствие сред тези пустинни общества! Често и с цената на вътрешни репресии. Но все пак цареше поне външно погледнато някакъв мир. Държавите се развиваха съобразно свойствения си арабски манталитет… Намесата обаче на западния свят, опитът да се „внесе демокрация” доведе точно до обратния ефект…Видяхте какво се случваше през последните години, виждате и ставащото днес! Задокеанските „демократи” създадоха днешния хаос в Арабския полуостров, Северна Африка и Европа! А може би такава беше и тяхната цел!

ВЪПРОС:-От под заглавията личи, че разглеждате и историята на възникване на Исляма!

ОТГОВОР:-Да! В арабския език има едно понятие „джаиллия”, което се превежда буквално като „простотия”, „невежество”, „безморалност”, „безпринципност”! При такива условия и с такъв бит е живяло тогавашното арабско общество! То е било все още племенно! Принципно първите и основни идеи на Исляма са именно да се въведат някакви порядки в живота на това безнравствено и невежо общество. Да се изградят някакви морални норми, някакъв ред, някакви принципи… Тоест, да се започне някаква форма на цивилизоване на арабските племена, които до онзи момент вярвали в стотици различни езически божества и фетиши… Това е фундаментът на който възниква идеята за религия, наречена Ислям / „покорство” араб. /. Покорство, в смисъл „смирение” пред единия Аллах /Бог/, който ни е създал и бди над нас… Това е теоретичната база на тази религия! Но как след това се развива тя, какви тълкувания правят нейните последователи, някои от които също се обявяват за Пророци и как това вярване в някои аспекти започва да внушава настъпателност при проповядването й, това вече е друга тема…

ВЪПРОС:-От корицата става ясно, че засягате и биографията на Пророка Мохаммед!

ОТГОВОР:-Когато проучвах биографията на Ислямския Пророк, останах изненадан от някои обстоятелства! Например, той е останал от малък кръгъл сирак! Отглежда го, а по-късно го предпазва и от различни опасности негов роден чичо! Като малък е имал сериозни здравословни проблеми. А когато е бил на 22 години е направил опит за самоубийство! Самият той е имал усещането за психическа нестабилност. Оженва се за богата вдовица с 15 години по-голяма от него! По-възрастната и богата съпруга го стабилизира психически, раждат им се шест деца. След 35 годишната си възраст Мохаммед е вече здрав арабин, който се е развил и като доста кален войн! Заедно с младите си съмишленици воюва срещу тези арабски племена, които отказват да приемат новата религиозна доктрина. Живял е 63 години.  Пророкът Мохаммед е имал тъжно детство и юношество, но  зрялата му възраст минава като в славна, запленяваща арабска приказка…

 

Интервюто взе: Руди Сливнев