Цветанка Иванова

Цветанка Иванова Ценова е родена на 05.03.1939г. в град Враца. Още от малка участва в различни творчески кръжоци. Завършва зооинженерство в гр. София. Работи като зооинженер, преподавател, проектант и директор на Агробиологична станция. Пише от малка, но едва през 2015г. издава за първи път самостоятелна стихосбирка с интимна лирика – „Закъснели вопли“. Има публикувани стихотворения в местния печат, както и в Алманах „ Под лъчите на слънцето“, 2015г. и ………….. 2016г. Член е на Съюза на свободните писатели „Арфа“ гр. Враца от 2014г.