Успешно приключиха дните на Еразмус + в Краков

Успешно приключиха дните на Еразмус + в Краков, Полща.В продължение на пет дни от 12 юни до 17 юни 2019 в многобройните  концерти и музикални работилници сприятелените училища от Полша, Унгария и България бяха свързани от универсалния език на музиката в  една обединена Европа без граници, в която се развиват родните традиции, но така също се се култивира вкус към културна откритост и изкуството на културния обмен. В свое писмо до Дария Ондерка-Вожняк, един от тримата полски координатори на проекта и основен преводач на български език преподаватели от НУМСИ „Панчо Владигеров“ – Бургас признават, че децата са имали възможност да пеят“ в прекрасни зали и свирят на качествени  инструменти“.