Обявиха лауреатите на 13-ти конкурс за хумор и сатира в Кубрат

Станаха известни резултатите от Националния конкурс за хумор и сатира в гр.Кубрат, организиран от  обшина Кубрат, Българско национално радио – програма :Христо Ботев“, Клуб на хумориста „Жарава“. Поради извънредната епидемиологична обстановка  предвидената за 31 юли 2020 церемония се отложи и участниците ще получат наградите си по пощата. Председателят на журито Весел Цанков, зам.-главен редактор „Драматургични форми, вечерни и съботно-неделни предавания“, програма „Христо Ботев“ на БНР и членовете Митко Новков и  Цочо Пеев определиха следните награди:

 

Раздел „Карикатура“

Първа награда:

Майя Чолакова , гр. София

Втора награда:

Алла и Чавдар Георгиеви , гр. София

Трета награда:

Ириен Трендафилов , гр. Пловдив

Поощрение:

Марио Иванов , гр. София

Награда „Велко Велков“ :

Генчо Симеонов – гр. София

 

Кратки сатирични форми:

Първа награда:

Христина Острикова – гр. София

Втора награда:

Христо Недялков – гр. София

Трета награда:

Мая Цекова , гр. Варна

Поощрение – Борис Цветанов :

гр. Долна Оряховица

Награда на „Хумор и сатира“ :

Димитър Атанасов – гр. Кубрат

 

Стихотворение или разказ:

Първа награда:

Васил Сотиров – гр. София

Втора награда:

Станислав Марашки – гр. Бургас

Трета награда:

Йорданка Раданчева – гр. Сливен

Поощрение :

Георги Крумов – гр. Смолян

 

Награда на Конфедерацията на българските писатели :

Здравка Христова – гр. Русе

Награда „ДулинкоДулев“ :

Драгомир Богомилов – гр. Исперих