Ден на книгата в Професионалната гимназия по транспорт в Бургас

Международният ден на книгата беше честван в професионалната гимназия по транспорт  в  Бургас. Програмата започна с приветствие на г-жа Пенка Барозова , психолог в гимназията и член на Управителния съвет на Конфедерация на българските писатели, с което тя поздрави учениците от 8 до 11 клас. В качеството си на поетеса и актриса на срещата присъства г-жа Атанасия Петрова, която споедли вув фейсбук:“ Бях впечатлена от таблото със заглавие „Ден на българската книга“ и там, до известни български писатели, стоеше и моята снимка. Благодаря Ви, госпожо Барозова!“Петрова прочете   поезия и проза от книгите си „Цветна“ и „Тийнейджърски истории“, както и хумористичен разказ  от  Станислав Марашки , почетен председател на Конфедерация на българските писатели.
 Срещата завърши с обещания за нови срещи , подготовка и участия в литературни конкурси, забавления в музикално-артистични програми .
Снимки:
Личен архив на Атанасия Петрова
Комай за пръв път от много време учениците  бяха  прибрали модерните телефони и слушаха,а не играеха любимите си компютърни игри!
Скечът на Станислав Марашки“Съчинение по литература“ беше представен посредством компютърна анимация.
Един празник на книгата не може да мине без връщане  към близкото минало, в което твореше неуморимият Йордан Радичков!
 
Класиката! За културата тя е онова, което са основите за една сграда!
Едно е да стоиш зад учителската катедра като преподавател по богословие, а съвсем друго -като писател и поет…Атанасия Петрова се чувстваше удобно и в двете роли!
Динамиката на интерпретираните текстове от Петрова и Марашки изискваше понякога и стване на крака!
 
Таблото с писатели-класици бе „приютило“ и гостите –  Атанасия Петрова и Станислав Марашки… Какъв по-добър начин да се покаже нагледно приемствеността между литературните поколения!

 Атанасия Петрова говори вдъхновено като истински познавач и приятел за творчеството и жизнения път на Станислав Марашки!

 Текстовете на Петрова от стихосбирката и „Цветна“  ѝ белетристичния и сборник „Тинейджърски истории“ докоснаха публиката.