Сийка Йорданова Русева – приятел на КБП

Сийка Йорданова обединява в себе си дарбата да пее,рисува и пише поезия и белетристика, които дарби водят до едно постоянно будно творечско съзнание. Нейните картини, стихове и разкази завладяват съзнанието и печелят симпатии.

Сийка Йорданова Русева

Картини от Сийка Русева