Ана МАЛАКОВА

ЕПИГРАМИ ОТ АНА МАЛАКОВА

***

Падна от власт, но си има

обшорка в запас.

***

Едната ръка напълни с пари-

с двете подписа невинен.

***

Патриот е душа дава-патриотизмът стана

партийно явление

за подкрепа на престъпления.

***

Парите са суета-

все край тях ти се върти мисълта.