В списание „Картини с думи и багри“ бяха поместени творби от КБП-Бяла

В списание „Картини с думи и багри“ бяха поместени творби от членовете на Конфедерация на българските писатели-клон Бяла.