Алани Мени

*** ПОВИКАЙ МЕ…***

 

Повикай ме, Река, и в мене влей се,

препускай в мене – пролетно-игрива,

с безбрежната ми пълнота пилей се,

на пръските от нежността ми дива.

 

Повикай ме, Луна, и в мен сънувай,

в очите ми от звездолик безкрай,

и с пръсти сребърни мечти рисувай,

в усмивките ми сбъдване ухай.

 

Повикай ме, Любов, аз в теб съм цяла,

в дихание цъфтящо сред покой,

от Вечността сияйност разпиляла,

една вълна от звездния прибой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ПО КРИЛАТА МИ…***

 

По крилата ми – жажда на птица,

в свобода да се къпе без край,

да отпие от слънце водица,

с мен понесла в душата си рай.

 

По крилата ми – вятър копнее,

да се сгуши след морния бяг,

после привечер с мен да се слее,

без посока, без думи, без бряг.

 

По крилата ми гаснат звездите,

недокоснали полет с дъха

и комети, развели косите,

на сърцето ми спят във стиха.

 

По крилата ми слънце ухае,

на глухарче оглеждам се в цвят,

медоносна Любов с мене вае

лекотата на сладостен свят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** СВОБОДА ***

 

Усети ли във тебе Свободата,

да тръгнеш към мечтите в ранина.

И жаждата да вземеш от водата,

в листата ѝ с по капчица една?

 

Усети ли във тебе Свободата,

да покориш сам в себе си върха.

Отпускаш после смело тетивата,

стрела да бъдеш само със дъха?

 

Усети ли във тебе Свободата,

разперена със цялата си мощ,

прашинката събрала светлината,

с брилянти осветила всяка нощ?

 

Усещай я във тебе Свободата,

дарена ти по право и със власт.

С любовната си песен красотата,

божествено полита във екстаз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ПОТЪРСИ МЕ… ***

 

Ти търси ме, имам много ликове,

гейзер съм от радостните викове,

в ручеи съм кротки на сълзите ти,

болката изпята на вълните ти.

 

Ти търси ме, в тебе Аз светликът съм,

зрънцето на Вяра многолика,

в пулса ти разпалена съм пламъкът,

в тебе Аз, крайъгълен съм, камъкът.

 

Ти търси ме, в тебе Аз словата съм,

моливът с перото на душата.

Срещнеш ли ме, вече ти открил си се,

В теб с дъх витален изкачил си се.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ОТКРОВЕНИЕ ***

 

Очите на Бог през душата надничат

и хукват в метличини сини да тичат,

задръж си дъха в търпение сладко,

елеят потича – ни бързо, ни кратко.

 

Поглеждам в сърцето, на буря в средата,

в сапфирени блясъци на тишината,

приседнала там е и твоята сянка,

затуй прегърни я сред чудна полянка.

 

Послушай с душата от шепот нетленен,

пътека стани – светлоструйна, целебна.

С лъчите излъскай ти свойта тиара,

на Божия Правда с въздишка от Вяра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ВСИЧКО Е! ***

 

Събудих се в очите ти, небе,

избродих синевата ти безкрайна,

и утрото от нежността гребе,

и пие от усмивките ми тайна.

 

Огледах се във слънчево море,

окъпах се в божествената прана,

от цветния ми звън денят бере

и блика в песен, слънчево огряна.

 

Аз литнах сред сияен звездопад

танцувах вихрено по Пътя Млечен,

светът разцъфна в мене вечно млад,

превръщайки ме в аромат извечен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ПОЗНАХ СЕ… ***

 

Познах се на листата в злато прегоряло,

на слънцето в очите, благодат разляло.

На вятъра немирен познах се във белите

и огнена лудувам, на мълнии в стрелите.

 

Познах се на цветеца в капка медоносна,

на щурчовите нощи в песен звездоросна.

В танца на вълните познах се непокорна,

в дихание небесно на птица неуморна.

 

Познах се в песъчинка, отронила въздишка

на лунните власинки в сребърната нишка.

Познах се в теб и теб, във Всичкото познах се,

в космическия миг с Безвремието слях се.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ПРИСТИГНАХ… ***

 

Пристигнах вече у дома.

Не търся пътища, пътеки.

На път превърнах се сама,

в треви златеещи навеки.

 

Пристигнах с ромон на дъжда,

на сълзи скрила топлината,

стопила мъка и вражда,

в дъха родили светлината.

 

Пристигнах в слънчевия жар,

на храма вечен до престола,

дарих последния товар

и хукнах по невинност гола.

 

Пристигнах, а била съм тук,

да се открия непозната,

да се обикна като друг –

прашинка съм сред необята.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** СЛЪНЦЕ В ОЧИТЕ ***

 

По слънцето ходя, в лъчи от коприна,

и грее в сърцето разпален рубинът.

По залез се пръсвам, на въглени ставам,

в зората от пепел отново изгрявам.

 

Танцувам и с вятъра огнено грея,

в ръцете му паря, от нежност лудея.

В задъхани ласки оставям следите

на вятър бездомен със слънце в очите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ЮЛСКО ***

 

Тръгвам по юлски, разрошено дива,

морето понасям на длан,

с пяната вдигам полите игриво

и бродя без капчица свян.

 

Лято в очите ми кътче си свива,

с малинов по устните дъх.

Месец се стапя с Любов мълчалива,

на слънцето в жаркия връх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** СЕГА Е… ***

 

Сега е мигът със сърце да прогледна,

да мога до трона на Бога да седна,

да чуя гласа му у мен, във недрата,

ведно да гори същността с него слята.

 

Сега е, сега в тишина да се къпя,

по пътя ѝ дъхав по-леко да стъпя,

в поле детелиново, с пурпур огряно,

смирено в земята да сложа коляно.

 

Сега се покланям с душата си бяла,

от всяко пътуване цвят насъбрала,

а в нишката златна съм вплела коприва,

да пари и знае душа, че е жива.

 

През стръмни чукари и мъртви полета,

Теб търси любовно душата ми клета,

а Ти като пламък, нестихващ, безкраен,

във мене си вечно и цвят си ухаен.

 

Сега цяла вечност в мига просветлява,

покой във душата ми звезден остава.

Сега е, сега в мен прелива безкраят

и сливам се с Теб, от начало до края.

 

 

 

 

 

 

*** СЛУЧВАНЕ ***

 

Ще се случа чак в края на лятото,

долетяла със морския бриз,

ще отсея от пясъка златото,

през вълните на всеки каприз.

 

Ще се случа чак в края на лятото,

приютила морето в рапан,

с песента на сърцето ми, святото,

и безкрая, във шепи събран.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ОБИЧАМ… ***

 

Обичам и най-тъмното си тъмно,

обичам си тъгата и страстта,

сълзите стават езеро бездънно,

с най-чистите води на святостта.

 

Обичам си съмненията луди,

гласа от раните им вече чух

и пролетно стопяват се заблуди,

в реката на безсмъртния ми дух.

 

Обичам от искра на нощ потайна,

събрала във сърцето необят,

нов ден да паля в светлина сияйна,

свободен да изгрява моят свят.