Павлина Петкова със статия за Иван Коларов

В новия брой на Алманах Проза 2022 беше поместен есеистично-биографичен текст за Иван Коларов. В него авторката с признателност и разбиране възкресява спомена за сатирика Иван Коларов, отдръпвайки завесата и върху друга негова,чисто човешка страна – дарителското  му дело.Поместени са също и миниатюрите „Пътят на реката“ и  „Родова памет“.