Димитрина Христова с книга за почетните граждани на Силистра

Излезе от печат книга на Димитрина Христова за почетните граждани на Силистра. Тя е озаглавена „Заслужена почит. Почетни граждани на Силистра”.

„Паметта на един град е преди всичко съдбата на неговите граждани, на хората, които са го градили и са се борили за неговия икономически и културен просперитет. Силистренци отдават заслужена почит на онези, които са допринесли особено за това“,пише авторката в уводните думи към книгата.

В настоящето издание са включени почетните граждани на Силистра за периода от 1941 до 2021 година, подредени по хронологичен ред. В тях са  включени биографични данни и снимков материал.

Според азбучника в книгата за тези 8 десетилетия Силистра има 33-ма почетни граждани ,от които  6 жени и 27 мъже.