Боряна Станева

Стихотворения от Боряна Станева

 


ДОЛМЕНЪТ

Камъкът сърцето ми

придърпа

и ме облъхна нежна

тайна –

вечността – разгърната

Любов.

 

 

Стихнала душата ми

попива

топлина безбрежна

и незнайна,

тлееща поз каменен

покров.

 

 

 

Сякаш се завръщам

отдалече

в своята единствена

Родина –

прасърцето

на света.

 

 

Камъкът е жив

и ме обрече

във любов всеблага

да премина

пътя си към

истинна мечта.